ZΜ涉 HYDROTERMALNE


毒鏚豉 wody

 1. Woda pomagmowa, juwenilna, oddziela si od stop闚 w procesie ich krzepni璚ia i powstawania ska magmowych.
 1. Woda pometamorficzna, wydziela si w wyniku metamorfizmu ska w g喚bokich strefach skorupy ziemskiej wskutek zwi瘯szaj帷ego si ci郾ienia i temperatury. Pochodzenie jej zwi您ane jest z uruchomieniem w鏚 zamkni皻ych w przestrzeniach porowych oraz z dehydratacj substancji mineralnych, zawieraj帷ych grup hydroksylow. Oddawanie wody przez ska造 nasila si wraz ze wzrostem temperatury. Wody hydrotermalne powstaj帷e wskutek regionalnego metamorfizmu progresywnego i ultrametamorfizmu w璠ruj przed og鏊nym frontem metamorfizmu tworz帷 wyprzedzaj帷 stref proces闚 hydrotermalnych.
 2. Woda meteoryczna, wadyczna,

毒鏚豉 substancji mineralnej

 1. Juwenilna magmowa, s to pochodne pierwotnej podskorupowej magmy bazaltoidowej, kt鏎e oddzielaj si przy podnoszeniu si tej magmy ku g鏎ze i jej och豉dzaniu w g鏎nych strefach skorupy ziemskiej. Do typomorficznych metali grupy perydotyt闚 i gabroid闚 nale膨: Fe, Mn, Ti, V, Cr, Ni, Cu, Pt.
 2. Asymilacyjna magmowa, zwi您ane s z magm granitoidow powstaj帷 w procesie przetopienia dolnej cz窷ci osadowej skorupy, intruduj帷 w g鏎ne pi皻ra, kt鏎e nie uleg造 silnemu metamorfizmowi i granityzacji. Do typomorficznych metali grupy granit闚 nale膨: Sn, W, Be, Li, Nb, Ta.
 3. Filtracyjna pozamagmowa
 1. Pierwiastki petrogeniczne, wchodz帷e w sk豉d z堯 hydrotermalnych (Si, Ca, Mg, K, Cl) wychwytywane s ze ska przez kt鏎e przedostawa造 si roztwory hydrotermalne. Redepozycja pierwiastk闚 petrogenicznych odbywa si w spos鏏 zr騜nicowany i jest zale積a od ci郾ienia, temperatury procesu i ci郾ienia parcjalnego tlenu. W miar spadku ci郾ienia i temperatury oraz wzrostu ci郾ienia parcjalnego tlenu zahamowuje si proces 逝gowania ze ska i przenoszenia najpierw sk豉dnik闚 biernych, nast瘼nie bardziej ruchliwych, przy niskim ci郾ieniu i temperaturze oraz przy wysokim ci郾ieniu parcjalnym tlenu, co jest charakterystyczne dla warunk闚 przypowierzchniowych powstawania minera堯w, w strefie zanikaj帷ej dzia豉lno軼i powulkanicznej- sk豉dnik闚 najbardziej ruchliwych. Ustalono szereg wzgl璠nej ruchliwo軼i i kolejno軼i redepozycji sk豉dnik闚 (od bezw豉dnych do bardziej ruchliwych): Al2O3, SiO2, MgO, FeO, Fe2O3, K2O, CaO, Na2O, Pb, Cu, Zn, As, An, Hg, H2O, SO3. Zwi您ki pierwiastk闚 petrogenicznych, uwalniane ze ska otaczaj帷ych w procesie powstawania z堯 metasomatycznych, cz瘰to ponownie osadzaj si z roztwor闚 hydrotermalnych tworz帷 si nad cia豉mi rudnymi.
 2. Pierwiastki przej軼iowe z堯 hydrotermalnych do kt鏎ych nale篡 Fe i Mn, pochodz r闚nie ze ska otaczaj帷ych.
 3. Pierwiastki metalogeniczne w z這瘸ch hydrotermalnych mog pochodzi ze ska otaczaj帷ych. 安iadcz o tym strefy ska zubo瘸貫 w pierwiastki wchodz帷e w sk豉d rud.

Hipoteza o z這瘸ch regenerowanych

Formowanie z堯 regenerowanych przebiega這 r騜nie w zale積o軼i od warunk闚 geotektonicznych. W obr瑿ie platform przegrupowanie substancji mineralnych mog這 by spowodowane roztworami hydrotermalnymi, kt鏎e wzd逝 g喚bokich roz豉m闚 wynosi造 pierwiastki metaliczne ze z堯 dolnego pi皻ra strukturalnego do s豉bo zaburzonych utwor闚 pi皻ra g鏎nego. W przypadku ponownego zaanga穎wania obszaru kruszcono郾ego w m這dszej orogenezie pozbawionej plutonizmu synorogenicznego redepozycja pierwiastk闚 rudnych przebiega豉 ponadto pod wp造wem proces闚 tektonicznych i metamorfizmu. W obecno軼i magmatyzmu synorogenicznego substancja rudna by豉 uruchamiana te pod wp造wem proces闚 magmowych oraz pseudomagmatyzmu palingenicznego.

 1. Nie uwzgl璠nia niezale積ej roli metalogenezy kaledo雟kiej
 2. Brak wyja郾ienia regeneracji rudy, zbudowanej z niepodatnych na rozpuszczanie i redepozycj krzemian闚, tlenk闚, siarczk闚 i innych zwi您k闚.

Hipoteza magmowa

 1. Nagromadzenia pierwiastk闚 znajduj帷ych si w nadmiarze po krystalizacji krzemian闚 ska這tw鏎czych (krzem, alkalia)
 2. ζtwej topliwo軼i powoduj帷ej powstawanie pierwiastk闚 w fazie ciek豉j podczas stygni璚ia stopu
 3. Lotno軼i uwarunkowanej nisk temperatur wrzenia pierwiastk闚 wchodz帷ych w zwi您ki ze sk豉dnikami lotnymi (Cl, F, B)
 4. Niskiej ch這nno軼i cieplnej podczas procesu wytr帷ania si zwi您k闚
 5. Odchyle w wymiarach atom闚 od pierwiastk闚 o podobnej warto軼iowo軼i, kt鏎e uniemo磧iwiaj izomorficzne wchodzenie do sieci krzemian闚 ska這tw鏎czych
 6. W豉軼iwo軼i polaryzacyjnych jon闚

Rola asymilacji magmowej

Magma mo瞠 wzbogaca si w pierwiastki wskutek asymilacji ze ska otaczaj帷ych po ich stopieniu. Nast瘼nie podczas krystalizacji tego stopu pierwiastki te mog tworzy zwi您ki lotne i wytr帷a si w z這瘸ch hydrotelmalnych.

Temperatura i ci郾ienie

Pocz徠kowa temperatura okruszcowania hydrotermalnego to 700-600oC i obni瘸 si do 50-25 oC. Najwi瘯sza ilo嗆 rud hydrotermalnych powstaje w zakresie 400-100 oC.

Formy transportu zwi您k闚 mineralnych w roztworach hydrotermalnych

 1. 柝e rozpuszczalne w stopach siarczku sodowego (Fe, Mo)
 2. Dobrze rozpuszczalne w stopach siarczku sodowego, lecz 幢e rozpuszczalne w jego roztworach (Zn, Pb, Cu, Ag, Bi, Cd)
 3. Dobrze rozpuszczalne w roztworach i stopach siarczku sodowego (Hg, As, Sb)

Przyczyny kr捫enia roztwor闚 hydrotermalnych

Przyczyny i sposoby wytr帷ania si substancji z roztwor闚 hydrotermalnych

 1. Reakcje wymiany, mog zachodzi mi璠zy sta造mi fazami mineralnymi, wytr帷anymi we wszystkich stadiach okruszcowania, a roztworami nast瘼nych stadi闚.
 2. Wyk豉dnik wodorowy, pH
 3. Koagulacja koloid闚 z zoli hydrotermalnych nast瘼uje w wyniku
 1. Efekt filtracyjny, przejawia si we wzro軼ie st篹enia substancji rozpuszczonych w roztworach hydrotermalnych przy przes帷zaniu si ich przez ska造 p馧przepuszczalne
 2. Sorpcja podczas proces闚 hydrotermalnych powstawania rud przejawia si w adsorpcji, absorpcji i chemisorpcji.
 3. Naturalne pola elektryczne
 4. Zmiana temperatury polega na bezpo鈔ednim obni瞠niu si sta造ch rozpuszczalno軼i zwi您k闚 w miar och豉dzania si roztwor闚, co powoduje ich nasycenie i str帷anie w osad. Wp造w po鈔edni polega na zr騜nicowanej zmianie aktywno軼i chemicznej jon闚 prostych i kompleksowych w roztworach hydrotermalnych wraz ze zmian temperatury roztwor闚. Powoduje to zast徙ienie jednych reakcji wymiany przez inne, zwi您anych ze zmian ci郾ienia i stopnia dysocjacji roztworu.
 5. Zmiana ci郾ienia mo瞠 doprowadzi do wrzenia roztworu hydrotermalnego, wzrostu koncentracji rozpuszczonej substancji.

METASOMATOZA

 1. Nieregularn form kontakt闚
 2. Obecno軼i relikt闚 ska nie zast徙ionych
 3. 奸adami tekstur ska zast徙ionych w utworach hydrotermalnych
 4. Brakiem tekstur grzebieniastych i krustafikacyjnych typowych dla utwor闚 powsta造ch w pustkach
 5. Swoistymi kszta速ami kryszta堯w rozwijaj帷ymi si w procesie metasomatozy we wszystkich kierunkach

Ska造 otaczaj帷e z這瘸 hydrotermalne i ich przeobra瞠nia

OPIS Z荅

Katatermalne z這瘸 hydrotermalne

Z這瘸 piryt闚

 1. Rio Tinto (Hiszpania)
 2. Wie軼iszowice
 3. Rudki

Rio Tinto

Wie軼iszowice

Rudki

Z這瘸 rud kwarcowo- molibdenitowych

Climax Mine (USA)

Climax Mine

 1. Dolna strefa rud molibdenu
 2. Dolna strefa rud wolframu
 3. G鏎na strefa rud molibdenu i wolframu
 4. Strefa rudna Ceresco

Z這瘸 rud kwarcowo- enargitowych

Butte (USA)

Butte

 1. Anakonda
 1. Blue

1. Etap wczesny- paragenezy kwarc- molibdenit,piryt, chalkopiryt, w璕lany, fluoryt, magnetyt, hematyt

2. Etap g堯wny

a. Anakonda- chalkopiryt

b. Blue- chalkozyn, enargit, sfaleryt, rodochrozyt, Ag

3. Etap p騧ny- bornit, tenantyt, chalkopiryt, hematyt, Ag

 1. Etap wczesny- seryctytyzacja
 2. Etap g堯wny- serycytyzacja, argilityzacja

Z這瘸 rud galenowo-kwarcowo-pirytowych

Freiberg (Niemcy)

Freiberg

 1. N-S o mi捫szo軼i nie przekraczaj帷ej 30 cm
 2. W-E o mi捫szo軼i 1 m
 1. G堯wnej strefy tektonicznej.
 2. Szczelin opierzaj帷ych

Z這瘸 metasomatycznych rud Pb-Zn bogatych w Ag

 1. Trepcza (b. Jugos豉wia)
 2. Leadville

Trepcza

Leadville

Mezotermalne z這瘸 hydrotermalne

Z這瘸 paragenezy Co- Ni- Bi- Ag- U (5-ciometalicznej)

 1. Jachym闚 (Czechy)
 2. Kowary
 3. Kletno
 4. Radoni闚
 5. Rudki
 6. Przybram (Czechy)

Kowary- ?Wolno嗆?

Kowary- ?Podg鏎ze?

Kletno

Radoni闚

Przybram (Pb, Zn, Ag, Cu, Sb)

Vrancice (Pb, Zn, Ag, Cu)

 1. Strefa rud w obr瑿ie Clay Fault
 2. Strefa rud w obr瑿ie Dedov i Dubenec-Druholice Fault
 3. Strefa rud w obr瑿ie plutonu w豉軼iwego (Centar Bohemian Pluton)

Okr璕 Brezove-Hory

1. Faza starsza drrerz

2. Faza Drrerz

3. Ankeryt

4. Kalcyt

Okr璕 Buhotin

Okr璕 Vranice

Z這瘸 metasomatycznych syderyt闚

 1. Erzberg (Austria)
 2. Bilboa (Hiszpania)

Erzberg

Bilboa

Epitermalne z這瘸 hydrotermalne

Z這瘸 rud Zn-Pb typu Missisipi Valley

奸御ko-krakowski obszar z這穎wy Zn-Pb

奸御ko-krakowski obszar z這穎wy Zn-Pb


Powr鏒 na stron z indeksem z堯.