ZΜ涉 MAGMOWE


Z這瘸 magmowe powstaj w procesie dyferencjacji metalono郾ej magmy bezpo鈔ednio ze stopu, w wyniku czego powstaj nast瘼uj帷e typy z堯:

WARUNKI FIZYKO-CHEMICZNE POWSTAWANIA Z荅

G堯wnymi czynnikami geochemicznymi wp造waj帷ymi na likwacj stopu siarczkowego magmy s:

Obecno嗆 瞠laza w stopie krzemianowym podwy窺za rozpuszczalno嗆 siarczk闚. W magmach o niskiej zawarto軼i siarki tworzy si stop siarczku miedzi, natomiast 瞠lazo pozostaje w stopie, podnosz帷 rozpuszczalno嗆 siarczku miedzi, hamuj帷 w ten spos鏏 powstawanie du篡ch z堯. W magmach o podwy窺zonej zawarto軼i siarki tworzy si stop 瞠lazowy, w sk豉d kt鏎ego wchodz w postaci rozpuszczonych sk豉dnik闚 siarczki Cu, Ni tworz帷ych du瞠 z這瘸 rud miedziowo- niklowych. Impulsem do likwacji stopu krzemianowego i siarczkowego mo瞠 by asymilacja przez magm ska os這ny powoduj帷ych zaburzenie r闚nowagi chemicznej. W czasie likwacji siarczkowa cz窷 stopu wyodr瑿nia si w postaci kropel, kt鏎e w wyniku wi瘯szej g瘰to軼i zaczynaj opada w stopie. W zale積o軼i od szybko軼i zastygania stopu krzemianowego, wydziela si nast瘼uj帷e typy lokalizacji siarczkowych cia rudnych:

 1. Przy szybkim zastyganiu na niewielkiej g喚boko軼i wydzielone krople siarczk闚 mog nie dotrze do dna intruzji i krystalizuj帷 tworz z這瘸 zawieszone rud impregnacyjnych
 2. Przy powolniejszym stygni璚iu stop siarczkowy mo瞠 si skoncentrowa w dolnej cz窷ci intruzji, tworz帷 z這瘸 denne rud impregnacyjnych i masywnych.
 3. Podczas normalnej krystalizacji intruzji, przed zastygni璚iem stopu siarczkowego, cz窷 tego stopu mo瞠 by tektonicznie wyci郾i皻a z dennej i centralnej cz窷ci masywu wzd逝 szczelin i powierzchni u豉wicenia ska otaczaj帷ych, tworz帷 siarczkowe 篡造 i pseudopok豉dy.
 4. W intruzji mog si wyodr瑿nia resztkowe skupienia siarczk闚, kt鏎e zastygaj powoli, w spokojnych warunkach tworz帷 grubokrystaliczne pegmatoidowe sztoki siarczkowo- krzemianowe.
 5. Podczas likwacji magmy na wi瘯szych g喚boko軼iach mo瞠 doj嗆 do jednoczesnego wyci郾i璚ia stopu krzemianowego i siarczkowego w g鏎ne cz窷ci skorupy i utworzenie z堯 rozwarstwionych.
 6. Podczas likwacji magmy rudono郾ej na du瞠j g喚boko軼i, przy bardzo powolnym przebiegu procesu dochodzi do iniekowania stopu krzemionowego, a po jego wykrystalizowaniu mo瞠 dociera z g喚bi rudono郾y stop siarczkowo- krzemianowy tworz帷 niezgodne epigenetyczne cia豉 rudne.

Oddzielenie stopu rudnego odbywa si wskutek frakcyjnej krystalizacji, lub cz窷ciowej likwacji. W procesie frakcyjnej krystalizacji w dolnej cz窷ci ogniska magmowego gromadz si minera造 瞠lazowo- magnezowe. Stopniowo powstaj帷y resztkowy stop rudny r闚nie si pogr捫a w d馧, skupia si nad minera豉mi 瞠lazowo- magnezowymi, natomiast l瞠jsze skalenie i inne krzemiany unosz si do g鏎y tworz帷 pokryw poziomu rudnego. W ten spos鏏 powstaj zgodne z這瘸 rud w intruzjach rozwarstwionych (automagmowe). Je郵i przed krystalizacj stop rudy zostanie pod wp造wem nacisk闚 tektonicznych wyci郾i皻y wzd逝 roz豉m闚, powstaj niezgodne z這瘸 rudne iniekcji p騧nomagmowych (heteromagmowe). Wi瘯szo嗆 z堯 magmowych wyst瘼uje w rozwarstwionych masywach zdyferencjowanych ska intruzywnych o budowie pasowej. Stopie tej dyferencjacji uwarunkowany mo瞠 by stopniowym przej軼iem stref o r騜nym sk豉dzie. Mog si tworzy wyra幡ie r騜nicowane i rozwarstwione intruzje tzw. stratyfikowane. Pasmowe r騜nicowanie ska magmowych, jest zwi您ane z procesem dyferencjacji magmy przed (dyferencjacja likwacyjna) i w czasie jej intrudowania (dyferencjacja krystalizacyjna). W obu przypadkach pod wp造wem r騜nic g瘰to軼i ciek造ch i sta造ch faz stopu nast瘼uje ich grawitacyjna dyferencjacja, na kt鏎y maj wp造w:

Dyferencjacja magmowa mo瞠 by pierwotna (wg喚bna), oraz wt鏎na czyli zachodz帷a na miejscu zastygania stop闚. W wyniku czego wyr騜nia si nast瘼uj帷e hipotezy tworzenia si rozwarstwionych intruzji zawieraj帷ych z這瘸 magmowe:

OPIS Z荅

Z這瘸 chromit闚

 1. Bushveld
 2. Turcja
 3. T徙ad豉
 4. Great Dyke
 5. Kemi

Turcja

 1. usytuowane g喚boko w harzburgitach
 2. w harzburgitach pomi璠zy tektonitami i kumulatami w sp庵u
 3. w dunitach
 4. w dunitowej cz窷ci kumulat闚
 1. przylegaj帷e r闚nolegle do wewn皻rznej struktury perydotyt闚
 2. przecinaj帷e struktur perydotyt闚
 3. umieszczone w sp瘯aniach i strefie melan簑

Obszar Guleman

 1. Region Goldon
 1. Region Rut- Tascitepa

Obszar Fethiye

 1. Region Ilikadere- Kayamakam
 1. Region Kandak

S Turcja

 1. Region Pozanti- Kara

2. Region Dereocak- Kawasak- Dorucali

3. Region Kizilyusek-Yataardie

Wyst瘼uj tutaj dunity na kt鏎ych zalegaj harzburgity.

T徙ad豉

 1. Nieznacznie zwietrza造, ciemny, prawie czarny, dobrze wykrystalizowany.
 2. Serpentynit wykazuj帷y silniej post瘼uj帷e wietrzenie, zielonoszary z rdzawymi i szarordzawymi plamami. G堯wnym sk豉dnikiem jest antygoryt oraz agregaty chryzotylu.
 1. Najwi瘯sze przeobra瞠nie wykazuj serpentynity w s御iedztwie 篡 kwarcowo- skaleniowych i lamprofirowych.

Great Dyke

Kemi

 1. ultrabazyty
 2. ziele鎍e
 3. kwarcyty

Z這瘸 rud tytanomagnetytu

 1. Bushveld
 2. Krzemionka
 3. Kaczkanar
 4. Otanm鄢i

Krzemionka

 1. Wg Zawarickiego (1937) materia rudny oddzieli si od krzemianowego podczas up造nnienia magmy, a minera造 rudne utworzy造 si w wyniku krystalizacji resztek magmy rudnej wzbogaconej w sk豉dniki lotne, powsta貫 przy stygni璚iu ska macierzystych (z這瘸 fuzywne), a nast瘼nie oddzielaj si od krzemian闚.
 2. Wg Kratza (1957) krzemiany i minera造 kruszcowe krystalizowa造 jednocze郾ie, te ostatnie ze wzgl璠u na du篡 ci篹ar opada造 i gromadzi造 si w dolnej cz窷ci intruzji. Czynnikiem decyduj帷ym w utworzeniu okruszcowania tj. segregacyjnego lub fuzywnego mia這 ci郾ienie zewn皻rzne, przy kt鏎ym zachodzi krystalizacja i dyferencjacja magmy.
 3. Wg Schneiderh鐬na (1962) z這瞠 tego typu nale膨 do z堯 magmowo- likwacyjnych, przy czym podstawowym procesem koncentracji rud by豉 dyferencjacja krystalizacyjna.
 4. Wg Uspienskiego (1971) z這瘸 powsta造 przez metasomatoz ska zasadowych lub ultrazasadowych. Pod wp造wem napr篹e tektonicznych w masywie tych ska utworzy造 si strefy zlu幡ie, kt鏎ymi dochodzi造 roztwory o du瞠j alkaliczno軼i. Na skutek proces闚 metasomatycznych powsta造 pegmatyty anortozytowei inne ska造. Temperatura roztwor闚 ulega豉 obni瞠niu, a wzrasta w nich potecja 瞠laza, a nast瘼nie rozpocz窸a si precypitacja rudy.
 5. Wg Juskowiaka (1971) magma zasadowa intrudowa豉 podczas ruch闚 orogenicznych, przy czym jej krystalizacja rozpocz窸a si w g喚bszych partiach skorupy, a proces dyferencjacji by zwi您any z likwacj, asymilacj i selekcj grawitacyjn. Starsze ska造 uleg造 asymilacji i zmianie sk豉du, a pod wp造wem nacisk闚 spowodowanych ruchami orogenicznymi nast瘼owa這 selektywne przetapianie ska. Wskutek tego mog造 powsta noryty oraz skupienia magmy plagioklazowej, z kt鏎ej wykrystalizowa造 anortozyty.
 6. Wg Kubickiego i Siemi徠kowskiego (1979) mineralizacja z這穎wa nie pochodzi bezpo鈔ednio ze ska otaczaj帷ych, aczkolwiek pochodzi z tej samej magmy macierzystej, a wi璚 musia豉 by doprowadzona z g喚bszych partii intruzji. Procesami kt鏎e ukszta速owa造 sk豉d mineralny ska i rud by造 procesy deuteryczne tj. autometamorficzne, metasomatyczne i hydrotermalne.

Kaczkanar

Otanm鄢i

Z這瘸 rudy magnetytowej z apatytem

 1. Kirunavaara
 2. Grangesberg

Kirunavaara

 1. Koncepcja sedex
 1. Koncepcja magmowa

Grangesberg

Formacja miedziowo-niklowa

 1. Bushveld
 2. Sudbery

Bushveld

 1. w pierwszym z nich sille diabazowe intrudowa造 w utwory serii Pretoria, g堯wnie poni瞠j stropu kwarcyt闚 Magaliesburg, tworz帷ych sp庵 masywu
 2. w drugim etapie nast徙i豉 intruzja sillu norytowego, kt鏎y przybra form lopolitu. Obecnie jest to pas wychodni o szeroko軼i od 8-32 km zapadaj帷y 豉godnie ku centrum.
 3. trzecim etapem by這 powstanie intruzji czerwonych granit闚, kt鏎e wdar造 si pomi璠zy stref Upper i nadleg陰 seri Rooiberg

Wypi皻rzenie

serii Pretoria

felzyt Rooiberg

kwarcyt, 逝pek, wapie

   

kwarcyt Magaliesburg

leptyty, granofir, mikrogranit

 

granit Bushveldu

 

Sn, F, Au, Zn, Pb

Kompleks Transwaalu

kwarcyty Magaliesburg

tufy

dolomity

Strefa Upper- G鏎na

dioryty

gabro

Strefa Main- G堯wna

noryty

piroksenity

Strefa Critical- Skrajna

buduj naprzemianleg貫 perydotyty, piroksenity, chromity, anortozyt, noryty

Strefa Basal- Dolna

bronzytyt

harzburgity

Strefa Chill

harzburgity

 

 

 

Pozim magnetytowy

 

 

 

Meresky Reef

UG-2

UG-1

G堯wny Poziom Chromitowy

zlepi鎍e serii Wittwatersrand

 

Au, U

Kompleks dzieli si na dwie cz窷ci: zasadow i kwa郾.

 1. Zasadowa cz窷 kompleksu
 1. Kwa郾a cz窷 kompleksu

Sudbury

 1. ζgodnie sfadowany arkusz lub sill.
 2. Lopolit z g喚boko usytuowanymi partiami korzeniowymi
 3. Astroblem, zwi您any z wyst瘼owaniem sto磬闚 uderzeniowych w ska豉ch otaczaj帷ych oraz brekcji sudbury. Do wywo豉nia podobnego zjawiska potrzebny by豚y kamienny meteoryt o 鈔ednicy 4 km
 4. Hydrotermalne i zasocjowane z granitami
 5. Wynik odmieszania stopu siarczkowego w czasie ch這dzenia norytu, przy czym pewne ilo軼i tego stopu pozosta造 jako kropelki w skale daj帷 w ten spos鏏 rud rozproszon, inne skupia造 si w wi瘯sze masy w brekcjach wzd逝 kontakt闚 lub depresji w pod這簑. Przy czym bogaty w siarczki stop zawieraj帷y Fe, Ni i Cu pozostaje ci庵le stopiony jeszcze d逝go po tym jak wi瘯szo嗆 krzemian闚 zd捫y豉 wykrystalizowa. Stopione za siarczki migruj poza intruzj do korzystnych zbiornik闚 takich jak strefy brekcji lub obrze瘸 dajek.

Powr鏒 na stron z indeksem z堯.