ZΜ涉 ALBITOWE I GRAJZENOWE


 1. Mikroklinizacja, 650-550oC
 2. Albityzacja, 550-400oC
 3. Grejzenizacja ska krzemianowych, 450-300oC
 4. Towarzysz帷e 篡造 kwarcowe, 450-250oC
 5. Grejzenizacja ska w璕lanowych, 400-250oC
 6. Towarzysz帷e 篡造 fluorytowe, 250-220oC

Z這瘸 albitytowe

Tworz si w tylnej cz窷ci frontu matasomatycznego, pod wp造wem nadkrytycznych roztwor闚 alkalicznych.

 1. Albityty, ska造 leukokratyczne, zbudowane z kwarcu, mikroklinu, mik, riebieckitu, piroksenu.
 2. Fenity, tworz si w aureolach ska alkalicznych, szczeg馧nie gdy intruduj one w granitognejsy. Ska造 otaczaj帷e ulegaj wysokotemperaturowej metasomatozie potasowej, a nast瘼nie bardziej niskotemperaturowej matasomatozie sodowej z jednoczesnym formowaniem si albityt闚. Typomorficznymi minera豉mi ziem rzadkich s: loparyt, rinkolit, fergusonit, cyrkonolit, rosenbuszyt, barylit, leukofan.

Z這瘸 grejzenowe

Tworz si w obr瑿ie frontu matasomatycznego, g堯wnie w obr瑿ie apikalnych masyw闚 granitowych i w utworach glinokrzemianowych, wyst瘼uj帷ych w stropie tych masyw闚, rzadziej w stropowych ska豉ch zasadowych i w璕lanowych.

 1. Pocz徠kowe stadium grajzenizacji polega na narastaj帷ym dzia豉niu kwas闚 na ska造, a do powstania metasomatyt闚 monomineralnych.
 2. Na wzro軼ie alkaliczno軼i i redepozycji nadmiaru sk豉dnik闚 z poprzedzaj帷ego 逝gowania kwasami.

Poniewa grejzeny zwi您ane s z aktywnymi ska豉mi magmowymi jak te z utworami wyst瘼uj帷ymi w ich stropie wyr騜nia si endo- i egzogrejzeny. Z這瘸 gejzenowe maj form:

OPIS Z荅

Z這瘸 grejzenowych rud kasyterytu

 1. Kornwalia (W. Brytania)
 2. Cynoviec (Czechy)
 3. Gierczyn

Kornwalia

 1. Okruszcowanie zwi您ane z pegmatytami, aplitami z roztwor闚 resztkowych pochodz帷ych z horfels闚, skarn闚
 1. Wyst瘼uj ska造 kwarcowo-skaleniowe z wolframitem, arsenopirytem, antymonitem, bizmutem rodzimym
 1. Mineralizacja grejzenowa- 420-300oC, zlokalizowana w g鏎nej cz窷ci kopu
 2. G堯wna mineralizacja pneumatolityczna
 1. Wysokotemperaturowa- 430oC, kwarc, skalenie, wolframit, arsenopiryt, turmalin, kasyteryt
 2. 字edniotemperaturowa- 350- 200oC, chalkopiryt, chalkozyn, sfaleryt, chloryt, fluoryt
 3. Niskotemperaturowa- galena, stilbit, syderyt, baryt
 1. Czarnego turmalinu- pegmatyty, 篡造 kwarcowe z kasyterytem i cienkimi 篡豉mi turmalinu, 篡造 kwarcowe z wolframitem
 2. Niebieskiego grejzenu- 篡造 kwarcowe z kasyterytem i niebieskim turmalinem
 3. Zielonego gerjzenu- 篡造 kwarcowe z kasyterytem i chlorytem
 4. Mezo i epitermalna faza zwi您ana z systemem uskok闚 E-W- uboga w Sn, zawiera chloryt, hematyt, siarczki
 5. Faza uskok闚 przesuwczych- mineralizacja chalcedonem, siarczkami Cu i Bi

Cinovec

 1. Zalbityzowane 鈔ednioziarniste granity
 2. Mikrogranity porfirowe
 3. 字ednio-, gruboziarniste porfiry granitowe
 4. Mikrogranity porfirowe z biotytem
 1. Feldspatyzacji potasowej i
 2. Albityzacji
 3. Gerjzenizacji
 4. Feldspatyzacji potasowej ii
 5. Serycytyzacji
 6. Kaolinityzacji
 7. Hematyzacji
 1. Kwarcowe- tworzy si sam kwarc, brak okruszcowania
 2. Grejzenizacji- metasomatyczne przemieszczenie kwarcu prowadz帷e do powstania zinnwaldytu, wolframitu, kasyterytu, topazu, fluorytu
 3. Adularyzacji- powstaje hydrotermalna odmiana adularu
 4. Siarczkowe- infiltracja siarczkowa stromych 篡, wywo豉na ruchami tektonicznymi

Gierczyn


Powr鏒 na stron z indeksem z堯.