ZΜ涉 SIARCZKOWE


  1. Z這瘸 siarczkowe wysokotemperaturowe, o temperaturze pocz徠kowej powy瞠j 450oC
  2. Z這瘸 siarczkowe 鈔edniotemperaturowe, o temperaturze pocz徠kowej od 300oC
  3. Z這瘸 siarczkowe niskotemperaturowe, o temperaturze pocz徠kowej poni瞠j 200oC

W procesie powstawania rud wyr騜nia si:

Charakteryzuje si dzia豉niem wysokotemperaturowych kwa郾ych rzeczywistych roztwor闚 gazowych. Pod wp造wem tych roztwor闚 dochodzi do przeobra瞠nia ska wulkanicznych, przez kt鏎e przep造waj.

  1. Strefa metasomatozy kwarcytowej, tworzy si pod wp造wem gor帷ych ultrakwa郾ych roztwor闚, kt鏎e wy逝gowuj alkalia, pierwiastki ziem alkalicznych i 瞠lazo, nasycaj ska造 krzemionk i tlenkiem glinu, z kt鏎ego powstaj korund, andaluzyt, diaspor, pirofyllit.
  2. Strefa metasomatozy kwarcowo-serycytowej, tworzy si w wyniku 逝gowania tych samych pierwiastk闚, lecz nast瘼uje tu koncentracja potasu wyniesionego z poprzedniej strefy.
  3. Strefa metasomatozy serycytowo-chlorytowej, powstaje wskutek dalszej koncentracji potasu oraz 瞠laza i magnezu wy逝gowanych ze stref poprzednich.
  4. Strefa metasomatozy chlorytowej lub propilitowej, ta ostatnia odznacza si koncentracj wapnia

Powstaje g堯wna masa siarczk闚 瞠laza z roztwor闚 hydrotermalnych przep造waj帷ych przez wy逝gowane kwarcyty i ska造 kwarcowo-serycytowe odznaczaj帷ych si znaczn porowato軼i. Du膨 rol odgrywaj roztwory przesycone jonami siarki i 瞠laza, z kt鏎ych wytr帷a si markasyt, piryt, pirotyn.

Masy mineralne wcze郾iejszych etap闚 ulegaj metamorfizmowi, deformacj tektonicznym, iniekcj dajek ska magmowych.


Powr鏒 na stron z indeksem z堯.