MINERAŁY ZAWIERAJĄCE URAN
Minerałd [g/cm3]Tw.BarwaUkład
krystaliczny
Opis
ABERNATYT
K(UO2)(AsO4)•4H2O
3,7 2,5 żółta tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
AESCHYNIT
(Ce, Ca, Fe, U, Th)(Ti, Nb)2(O, OH)6
4,5-5,7 5-6 brązowoczarna rombowy  
AGRINIERYT
(K2, Ca, Sr)U3O10•4H2O
5,7   pomarańczowa rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
ALLANIT
((Ce, Ca, Fe2+, Y, U, Th)2(Al, Fe3+))3(SiO4)3(OH)
4,12 5,5-6 od brązowej
do czarnej
jednoskośny Minerał z grupy epidotu.
ALTHUPIT
(AlTh(UO2)(UO2)3O(OH)(PO4)2)2(OH)3•15H2O
3,9 3,5-4 żółta trójskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
ANDERSONIT
Na2Ca(UO2)(CO3)3•6H2O
2,8 2,5 żółta, zielona trygonalny Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
ARSENOURANOSPATYT
(HAl)0,5, (UO2AsO4)2•20H2O
2,54 2 od białej
do bladożółtej
tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
ARSENURANYLIT
Ca(UO2)4(AsO4)2(OH)4•6H2O
4,25 2,5 żółta, pomarańczowa rombowy Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
ASSELBORNIT
(PbBa)(UO2)6BiO4((As, P)O4)2(OH)12•3H2O
4,25 2,5 pomarańczowa, zielona rombowy Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
ASTROCYANIT
Cu2(TR)2(UO2)((CO3)5(OH)2)•1,5H2O
3,8 2-3 zielona, turkusowa   Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
AUTUNIT
Ca(UO2)2(PO4)2•10-12H2O
3,1-3,2 2-2,5 żółta, zielona tetragonalny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
BARIOMIKROLIT = RIJKEBOERYT
(Ba > U, Th)(Ta, Nb)2(O, OH)7
5,68 4,5-5 różowa, żółtobrązowa regularny  
BASSETYT
Fe2+1-x Fe3+x (UO2)2(PO4)2•(OH)x•(7-x)H2O
3,1-3,4 2-2,5 żółta, brązowa jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
BASTNAESYT
(Ce, ...)(FCO3)
4,78-5,2 4-4,5 od woskowożółtej do czerwonawobrązowej trygonalny  
BAURANOIT
BaU2O7•4-5H2O
5,28-5,42 5 czerwonawobrązowa   Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
BAYLEIT
Mg2(UO2)(CO3)3•18H2O
2 2-2,5 zółta, biała jednoskośny Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
BECQUERELIT
Ca[(UO2)6O4(OH)6]•8H2O
5,3 2-3 żółtobursztynowa rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
BERGENIT
Ba(UO2)4(PO4)2OH4•8H2O
4,1 2-3 żółta jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
BETAFIT
(Ca, Fe, Na, U, Ce, Y)2-x(Nb, Ta, Ti)2O6(OH, F)1-z
3,7-5,25 4-5,5 żółta, brązowa, czarna regularny  
BIJVOETYT
4UO3(Y, TR)2O3•4CO2• ok.14H2O
3,9 2 żółta rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
BILLIETYT
BaU6O19•11H2O
5,3 2-3 bezbarwny, czerwony, żółty, żółtozielony rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
BOLTWOODYT
K2(UO2)2(SiO3)2(OH)2•5H2O
3,6 3,5-4 żółta jednoskośny Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
BOLTWOODYT AMONOWY
(H3O)(NH4K)(UO2SiO4)•3H2O
      jednoskośny Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
BOLTWOODYT SODOWY
((H3O)Na, K)(UO2SiO4)•3H2O
4,1 3,5-4 bladożółta, biała rombowy Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
BRITHOLIT
(Ca, Y, Ce, Th, U)5(SiO4, PO4)3(OH, F)
3,86 5 od żółtej, brązowej, zielonkawobrązowej do czarnej trygonalny  
BRÖGGERYT
(U, Th)O2-(U, Th)3O8
    czarna regularny Odmiana uraninitu zawierająca tor.
CALCIOURANOIT
CaU2O7•5H2O
4,62 4 od pomarańczowej
do brązowej
  Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+, (Ca, Ba, Pb)U2O7•5H2O
CALCURMOLIT
Ca(UO2)3(MoO4)3(OH)2•11H2O
    miodowożółta jednoskośny Złożony uwodniony molibdenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
CALCURSILIT
Ca4(UO2)4((Si2O5)5(OP)6)•15H2O
         
CARBURAN         Substancja węglista zawierająca około 5% UO3.
CHERALIT
(Ca, Ce, Th, U, Pb)(P, Si)O4
5,3 5 od ciemnozielonej do bladozielonej jednoskośny  
CLARKEIT
(Na, K, Ca, Pb)2U2(O, OH)7
6,3 4-4,5 żółta, pomarańczowa rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
CLEVEIT         Uraninit zawierający do 6% pierwiastków ziem rzadkich i do 10% itru.
CLIFFORDYT
UTe3O9
6,57 4 jasnosiarkowa, żółta regularny Telluryn uranu powstający w strefie wietrzenia tellurków.
COCONINOIT
Fe2Al2(UO2)2(PO4)4(SO4)(OH)2•2H2O
2,9 miękki, trudny do pomiaru jasnokremowa, żółta rombowy Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
COFFINIT
U(SiO4)1-x(OH)4x
3,5-3,7 5-6 czarna tetragonalny  
COMPREIGNACYT
K2[(UO2)6•O4(OH)6]•8H2O
5,03   żółta rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
COUSINIT
MgU2Mo2O13•6H2O
    czarna jednoskośny Złożony uwodniony molibdenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
CUPROSKŁODOWSKIT
Cu(UO2)2Si2O7•6H2O
3,5-3,9 3-4 zielona (czasem żółte krawędzie) trójskośny Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
CURIENIT
Pb(UO2)2(VO4)2•5H2O
4,88 3 kanarkowożółta rombowy Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
CURIT
Pb2U5O17•4H2O
7,2 4-5 pomarańczowa, czerwona rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
CYRKON
Zr(SiO4)
4,6-4,7 7,5 różne barwy tetragonalny  
CZEWKINIT
(Ca, Ce, Th, U)4(Fe, Mg)2(Ti, Fe)3Si4O22
4,3-4,67 5-6 ciemnoczerwonawa, brązowa jednoskośny Złożony krzemian grupowy zawierający m.in. uran.
DAVIDYT
(Fe+2, La, U, Ca)6(Ti, Fe+3, V, Cr)15(OH, O)36
4-5 5-6 czarna heksagonalny  
DEBYLEIT
(UO2)(H0,5Fe0,5(AsO3))•H2O
        Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
DELORYIT
Cu4(UO2)((OH)6(MoO4)2)
4,9 4 zielona   Złożony uwodniony molibdenian uranylu.
DEMASMAEKERYT
Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)6•2H2O
5,28 3-4 zielona, brązowa przy uwadnianiu trójskośny Złożony uwodniony selenian uranylu powstający w strefie wietrzenia selenków.
DERRIKSYT
Cu4(UO2)(SeO3)2OH6•H2O
4,72   od zielonej do butelkowozielonej rombowy Złożony uwodniony selenin uranylu powstający w strefie wietrzenia selenków.
DEWINDYT
Pb(UO2)2(PO4)2•3H2O
5   żółta rombowy Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
DUMONTYT
Pb(UO2)3(PO4)2(OH)4•3H2O
5,65 2-3 od bladożółtej do złotożółtej jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
EKANIT
(Th, U)(Ca, K, Fe, Pb)2Si8O20
3,08 4,5 od żółtej do ciemnoczerwonej, zielona tetragonalny Wątpliwy, metamiktyczny krzemian zawierający uran, po podgrzaniu rekrystalizuje w fazę tetragonalną.
EUCKENIT
UO2H(AsO3)
        Prosty uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
EUKSENIT
(Y, Er, La, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2(O, OH)6
4,3-5,87 5,5-6,5 czarna rombowy  
FERGANIT
U3(VO4)2•6H2O
3,3 2,5 żółta   Prosty uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji mienrałów U4+.
FERGUSONIT
(Y, Er, Ce, Fe, U, Th)(Nb, Ta, Ti)O4
5,2-6,2 5,5-6,2 brązowa, czarna tetragonalny  
FONTANIT
Ca(UO2)(CO3)4•3H2O
4,1 3 żółta   Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
FORMANIT
YTaO4
7,03 5,5-6,5 od brązowoczarnej do czarnej tetragonalny  
FOSFAT - WALPURGIN
(BiO)4(UO2(AsO4)2)•3H2O
        Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
FOSFURANYLIT
Ca((UO2)4(PO4)2(OH)4)•8H2O
4,1 2,5 jasno-złoto-żółta, ciemnożółta, zielona rombowy Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
FOURMARIERYT
Pb[(UO2)4O3(OH)4]•4H2O
6 3-4 czerwona, brązowa rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
FRANCEVILLIT
(Ba, Pb)(UO2)2(VO4)2•5H2O
4,5 3 żółta rombowy Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji mienrałów U4+.
FRANÇOISYT
(Nd, Sm, Ce, ...)((UO2)3OOH(PO4))2•6H2O
4,06 3 żółta   Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
FRITSCHEIT
Mn(UO2)2(VO4)2•10H2O
3,5 2-3,5 czerwonawobrązowa rombowy Autunit manganowo-wanadowy.
FURONGIT
Al2(UO2)2(PO4)3(OH)•13,5H2O
2,82-2,9 2-3 od jasnożółtej do cytrynowożółtej trójskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
GADOLINIT
Be2Fe(Y, U, Th)2Si2O10
4,2 6,5-7 czarna jednoskośny  
GRIMSELIT
K3Na(UO2)(CO3)3•H2O
3,3 2-2,5 żółta trygonalny Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
GUILLEMINIT
Ba(UO2)3(OH)4(SeO3)2•3H2O
4,9   żółta rombowy Złożony uwodniony selenin uranylu powstający w strefie wietrzenia selenków.
GUMMIT 3,9-6,4 2,5-5 różne barwy   Mieszanina wodorotlenków uranylu, głównie fourmarierytu, becquerelitu, schoepitu i curitu.
HAIWEEIT
Ca(UO2)2Si6O15•5H2O
3,35 3,5 bladożółta, zielonożółta jednoskośny Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
HAYNESYT
(UO2)3(OH)(SeO3)2•7H2O
4,1 1,5-2 brązowożółta, bursztynowa   Złożony uwodniony selenin uranylu powstający w strefie wietrzenia selenków.
HALLIMONDYT
Pb2(UO2)2(AsO4)2
6,39 2,5-3 żółta trójskośny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
HEINRICHIT
Ba(UO2)2(AsO4)2•10-12H2O
3,61 2,5 żółta, zielona tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
HÜGELIT
Pb2(UO2)3(AsO4)2(OH)4•3H2O
5,1 2-3 brązowa, pomarańczowożółta jednoskośny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
IANTHINIT
UO2•5UO3•10H2O
5,2 3-4 fioletowa, czarna rombowy Prosty wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
IRIGINIT
(UO2)Mo2O7•3H2O
3,8 4-5 żółta jednoskośny Złożony uwodniony molibdenian uranylu powstajacy w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
JOHANNIT
Cu(UO2)2(SO4)2(OH)2•6H2O
3,3 3-3,5 od bladozielonej do ciemnozielonej trójskośny Złożony uwodniony siarczan uranylu powstający w strefie wietrzenia złóż siarczkowych.
JOLIOTYT
(UO2)(CO3)•2H2O
4,04 1,5-2 cytrynowożółta rombowy Prosty uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
KAHLERYT
Fe(UO2)2(AsO4)2•nH2O
  2-2,5 żółta tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
KAMATOIT
4UO3(Y, Nd, Gd, Sm, Dy)2O3•3CO2•4,5H2O
        Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
KAMITUGAIT
PbAl(UO2)5(P, AsO4)2(OH)9•9H2O
4,03 2-3 żółta trójskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
KARNOTYT
K2(UO2)2(VO4)2•3H2O
4,6 2-3 żółta, zielonkawożółta, pomarańczowa jednoskośny Złożony uwodniony wanadan uranylu powstajacy w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
KASOLIT
Pb(UO2)SiO4•H2O
5,8-5,9 4-5 żółta jednoskośny Złożony uwodniony krzemian uranylu powstajacy w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
KHLOPINIT
(Y, U, Th)3(Nb, Ta, Ti, Fe)7O20
5,24 6,5 czarna   Samarskit tytanowo-tantalowy.
KOBEIT
(Y, Fe, U)(Ti, Nb, Ta)2(O, OH)6
5 5,5 ciemnobrązowa, czarna rombowy  
LEHNERYT
Mn(UO2)(PO4)2•8H2O
3,5-3,6 2-3 brązowożółta, miodowożółta   Złożony uwodniony fosforan uranylu powstajacy w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
LEPERSONNEIT
(Gd)(Gd, ...)2O3•CaO•24UO3•88CO2•4SiO3•60H2O
3,97   żółta rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
LERMONTOWIT
(U, Ca, Ce)3(PO4)4•6H2O
4,5   zielona, brązowa rombowy  
LIEBIGIT
Ca2U(CO3)4•10H2O
2,4 2,5-3 zielona, zielonożółta rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
ŁOPARYT
(Ce, Na, Ca, U, Th)2(Ti, Nb)2O6
4,77 5,5 czarna, czerwonobrązowa regularny Perowskit niobowy.
MAGURSILIT
Mg4(UO2)4((Si2O5)5(OH)6)•15H2O
        Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
MALUNERYT
H4U(UO2)3(MoO4)7•18H2O
         
MARGARITASYT
(Cs, K, H3O)2((UO2)2V2O8)•nH2O
5,41 2 żółta jednoskośny Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
MARTHOZYT
Cu(UO2)3(SeO3)3(OH)2•7H2O
4,44 6 żółtozielona, zielonobrązowa rombowy Złożony uwodniony selenin uranylu powstający w strefie wietrzenia selenków.
MASUYIT
Pb3U8O27•10H2O
5,08   czerwona, pomarańczowa rombowy  
McKELVEYIT
(Na, Ca)(Ba, Y, U)2(CO3)3•1-2H2O
3,58 3,5-4 cytrynowożółta, czarna (na skutek wyst. amorficznych wrostków węglistych) trygonalny  
METAANKOLEIT
K2(UO2)2(PO4)2•6H2O
3,54   żółta tetragonalny Autunit potasowy.
METAAUTUNIT
Ca(UO2)2(PO4)2•2-6H2O
3,45-3,55 2-2,5 cytrynowożółta, zielonkawożółta tetragonalny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METABASSETYT
Fe(UO2PO4)2•8H2O
        Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METACALCIOURANOIT
(Ca, Na < Ba)O•2UO3•1-2H2O
4,9   pomarańczowa   Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
METAHAIWEEIT
Ca(UO2)2Si6O15•nH2O (n < 5)
3,35 3,5 bladożółta, zielonożółta jednoskośny Niedokładnie poznany krzemian uranylu.
METAHEINRICHIT
Ba(UO2)2(AsO4)2•8H2O
4,04 2,5 żółta, zielona tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAKAHLERYT
Fe(UO2)2(AsO4)2•2H2O
3,84 2-3 siarkowożółta tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAKIRCHHEIMERYT
Co(UO2)2(AsO4)2•8H2O
poniżej 3,33 2-2,5 bladoróżowa tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METALODEVIT
Zn(UO2)2(AsO4)2•10H2O
4 2-2,5 bladożółta, oliwkowa tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAMARTHOZYT
Cu(UO2)4((OH)2(SeO3)4)•6-8H2O
        Złożony uwodniony selenin uranylu powstający w strefie wietrzenia tlenków.
METANOVAČEKIT
Mg(UO2)2(AsO4)2•4-8H2O
3,51 2,5 żółta tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METASCHOEPIT (SCHOEPIT II)
UO3•12H2O
4,69 2,5 żółta rombowy Częściowo uwodniony schoepit.
METATORBERNIT
Cu(UO2)2(PO4)2•8H2O
3,7-3,8 2,5 od bladozielonej do ciemnozielonej tetragonalny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METATIUJAMUNIT
Ca(UO2)2(VO4)2•3-5H2O
3,8-3,9 2 kanarkowożółta, zielonkawożółta rombowy Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAURAMFIT
((NH4)2(UO2)PO4)2•6H2O
        Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAURANOCIRCYT
Ba(UO2)2(PO4)2•8H2O
3,95 2-2,5 zielonożółta jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAURANOCIRCYT II
Ba(UO2)2(PO4)2•6H2O
3,96-3,97 2-2,5 zielonożółta   Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAURANOPILIT
(UO2)6(SO4)(OH)10•5H2O
    szara, szarozielona, brązowożółta rombowy Częściowo odwodniony uranopilit.
METAURANOSPINIT
Ca(UO2)2(AsO4)2•6-8H2O
3,7 2-3 cytrynowożółta tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAURANOSPINIT Na         Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAVANDENDRIESSCHEIT (METAVANDRIESSCHEIT)
PbU7O22•nH2O (n<12)
5,5 3-4 żółta, pomarańczowa, czerwona rombowy Częściowo odwodniony vandendriesscheit.
METAVANMEERSSCHÉIT
U(UO2)3(PO4)2(OH)16•2H2O
4,49 2-3 żółta rombowy Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAVANURALIT
Al(UO2)2(VO4)2(OH)•8H2O
3,6 2 cytrynowożółta trójskośny Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
METAZELLERYT
Ca(UO2)(CO3)2•3H2O
3,414 2 kredowożółta rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
METAZEUNERYT
Cu(UO2)2(AsO4)•8H2O
3,64 2-2,5 bladozielona, szmaragdowozielona tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
MICROLITE
(Na, Ca, U, Th, Fe)2(Ta, Nb, Ti)2O6(O, OH, F)
4,3-5,7 5-5,5 bladożółta, czerwonawobrązowa regularny  
MOCTEZUMIT
Pb(UO2)(TeO3)2
5,7 3 pomarańczowa jednoskośny Telluryn uranylu powstający w strefie wietrzenia tellurków.
MOLURANIT
H4U4+(UO2)3(MoO4)7•18H2O
4 3-4 brązowa, czarna   Złożony uwodniony molibdenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
MONACYT
(Ce, La, Nd, Th, U)PO4
4,6-5,4 5-5,5 czerwonawobrązowa, żółtobrązowa, różowa, żółta, zielonkawa, szara, biała jednoskośny  
MOREAUNIT
Al3(UO2)((PO4)3(OH)2)•13H2O
2,64   zielonkawożółta jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
MOURYT
U4+Mo6+5O12(OH)10
4,29 3 fioletowa jednoskośny Złożony uwodniony molibdenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
MUNDYT
Al(UO2)3(PO4)2(OH)3•5,5H2O
4,295 2-3 bladożółta rombowy Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
NASTURAN
(BLENDA SMOLISTA)
    czarna, ciemnobrązowa   Skrytokrystaliczny uraninit.
NINGYOIT
(U, Ca, Ce)2(PO4)2•1-2H2O
4,75 3-4 brązowozielona rombowy (pseudoheksagonalny)  
NOVAČEKIT
Mg(UO2)2(AsO4)2•12H2O
3,7 2,5 bladożółta tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
OPAL
SiO2
2-2,2 5,5-6,5 biała, szara, brązowa, czerwona, także bezbarwny amorficzny Może zawierać do 0,12% uranu.
ORTYT 4,12 5,5-6 od brązowej
do czarnej
jednoskośny Allanit.
OURSINIT
(Co, Mg, Ni)O•2UO3•2SiO2•6H2O
3,674 3-3,5 żółta rombowy Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
PARASCHOEPIT
UO2•2H2O
3,3-3,72 2-3 żółta rombowy Prosty wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
PARSONSYT
Pb2(UO2)(PO4)2•2H2O
5,72 2,5-3 bladożółta, bursztynowa, zielonkawobrązowa, czekoladowobrązowa, bladoróżana trójskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
PHURALUMIT
Al2((UO2)3(PO4)2(OH)6)•9H2O
3,5 3 cytrynowożółta jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
PHURCALIT
Ca2((UO2)3(PO4)2(OH)2)זH2O
4,14 3 żółta rombowy Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
PIROCHLOR
(Na, Ca, Ce, U, Th)2(Nb, Ta, Ti)2O6(O, OH, F)
4-6,5 5-5,5 żółta, czerwona, brązowa, czarna regularny  
PLUMBOPIROCHLOR
(Pb, Y, U, Ca)2-xNb2O6(OH)
nie ozn. (dla odm. Y 5,04) 4,5-5,5 zielonkawożółte kryształy, czerwonawe na brzegach, ciemnobrązowe w środku regularny  
POLIKRAZ
(Y, Er, Ca, Ce, U, Th)(Ti, Nb, Ta)2O6
4-6 5,5-6,5 czarna rombowy  
PRIORYT
(Y, Er, Ca, Fe, Th, U)(Ti, Nb)2O6
4,85-5,13 5-6 jasnożółta, żółtawopomarańczowa, zielonkawopomarańczowa   Aeschynit (Y).
PROTASYT
Ba(UO2)3O3(OH)2•3H2O
5,827   jasnopomarańczowa jednoskośny Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
PRZEWALSKIT
Pb(UO2)2(PO4)2•4H2O
  2-3 jasnożółta rombowy Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
PSEUDOAUTUNIT
(H3O)4Ca2(UO2)2(PO4)4•5H2O
3,28 2-3 bladożółta, biała rombowy Słabo poznany uranylofosforan Ca.
RABBITTYT
Ca3Mg3(UO2)(CO3)6(OH)4•18H2O
2,6 2,5 bladozielona, zielonożółta jednoskośny Złożony uwodniony węglan uranylu bedący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
RABEJACYT
Ca(UO2)4(OH)6(SO4)2•6H2O
4,1 3 żółta, bursztynowożółta   Złożony uwodniony siarczan uranylu powstający w strefie wietrzenia złóż siarczkowych.
RAMEAUNIT
K2CaU6O20•9H2O
5,6   pomarańczowa jednoskośny Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
RANQUILIT
Ca(UO2)2Si6O15•5H2O
3,35 3,5 bladożółta, zielonożółta jednoskośny Haiweeit.
RANUNÇULIT
AlH(UO2)(PO4)(OH)3•4H2O
3,4 3 złocistożółta jednoskośny (pseudorombowy) Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
RAUVIT
Ca(UO2)2V10O28•16H2O
2,9   brązowa, czerwona, purpurowoczarna   Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
RENARDYT
Pb(UO2)4(PO4)2(OH)4•7H2O
4,1 3-3,5 złotożółta, brązowa rombowy Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
RICHETYT
PbO•4UO3•4H2O
6,02 3,5 czarna trójskośny Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
RIJKEBOERYT = BARIOMIKROLIT
(Ba > U, Th)(Ta, Nb)2(O, OH)7
5,68 4,5-5 różowa, żółtobrązowa regularny  
ROUBAULTYT
Cu2(UO2)3(OH)10•5H2O
5,02 3 zielona trójskośny Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
RUTHERFORDYN
UO2(CO3)
4,8-5,8 1 biała, bladożółta rombowy Prosty węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
SABUGALIT
HAl(UO2)4•(PO4)4•16H2O
3,2 2,5 jasnożółta, cytrynowożółta jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
SALÉEIT
Mg(UO2)2(PO4)2•10H2O
3,3 2,5 żółta, zielonkawożółta tetragonalny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
SAMARSKIT
(Fe, Y, Ce, U, Ca, Pb)2(Nb, Ta, Ti, Sn)2O6
5,4-6,2 5-6 brązowa, czarna rombowy  
SAYRYT
Pb2((UO2)5O6(OH)2)•4H2O
6,76   żółtopomarańczowa, czerwonopomarańczowa jednoskośny Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
SCHMITTERYT
UO2TeO3
6,878 1 bezbarwny, bladożółta rombowy Telluryn uranylu powstający w strefie wietrzenia tellurków.
SCHOEPIT
UO3•2H2O
4,5-4,8 2-3 żółta rombowy Prosty wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
SCHRÖCKINGERYT
NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F•10H2O
2,5 2,5 żółta, zielonożółta rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu bedący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
SEDOWIT
U(MoO4)2
4,2 3 brązowa, czerwonobrązowa rombowy Prosty molibdenian uranowy (U4+).
SEELIT
Mg(UO2(AsO3)x(AsO4)1-x)•7H2O
3,7 3 żółta   Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
SENGIERYT
Cu(UO2)2(VO4)2•6-8H2O
4,4 2,5 zielonkawożółta jednoskośny Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
SHABAIT
Ca(TR)2(UO2(CO3)4(OH)2)•6H2O
3,13 2,5 zielonkawożółta   Złożony uwodniony węglan uranylu bedący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
SHARPIT
(UO2)(CO3)•H2O
3,3 2,5 zielonkawożółta rombowy Prosty uwodniony węglan uranylu bedący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
SKŁODOWSKIT
MgH2[(UO2)(SiO4)]2•5H2O
3,5-3,6 2-3 żółta jednoskośny Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
SODDYIT
(UO2)5Si2O9•6H2O
4,7 3-4 zielonkawożółta, żółta, bursztynowa rombowy Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
STEENSTRUPIN
(Ce, La, Na, Mn, Th, U)6(Si, P)6O18(OH)
3,1-3,6 5 brązowoczerwona, czarna trygonalny  
STREŁKINIT
Na2(UO2)2(VO4)2•6H2O
4-4,2 2-2,5 złocistożółta, kanarkowożółta rombowy Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
STUDTYT
UO4•4H2O
2,64 1-2 żółta jednoskośny  
SWAMBOĎT
U1/3H2(UO2SiO4)2•10H2O
4 2,5 bladożółta jednoskośny Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
SWARTZYT
CaMg(UO2)(CO3)3•12H2O
2,3   jasnozielona jednoskośny Złożony uwodniony węglan uranylu bedący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
TAPIOLIT
(Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6
7,82 6-6,5 czarna tetragonalny Tlenek żelaza, manganu i pierwiastków ziem rzadkich zawierający uran.
THALENIT
(Y, Th, U)2Si2O7
4,3-4,6 6 mięsnoróżowa, brązowawozielona, brązowa jednoskośny  
THORIANIT
(Th > U)O2
9,991 6,5-7 brązowożółta, żółta, pomarańczowożółta, brązowoczarna, ciemnobrązowa, czerwonawobrązowa regularny  
THOROGUMMIT
(Th, U)(SiO4)1-x(OH)4x
3,2-5,4 5,5 żółtawobrązowa, zielonkawoszara, biała tetragonalny  
THREADGOLDYT
AlH((UO2)2(PO4)2(OH)2)•8H2O
3,4 2-3 zielonkawożółta jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
THUCHOLIT         Mieszanina węglowodorów wzbogacona m.in. w uran.
TIUJAMUNIT
Ca(UO2)2(VO4)2•5-8H2O
3,62 2 żółta rombowy Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
TORBERNIT
Cu(UO2)2(PO4)2•8-12H2O
3,2 2-3 bladozielona, ciemnozielona tetragonalny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
TRIANGULIT
Al3(UO2)4(PO4)4(OH)5•5H2O
3,7 2-3 żółta trójskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
TRÖGERYT
(UO2)3(AsO4)•12H2O
3,5 2-3 żółta tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
UMOHOIT
(UO2)MoO4•4H2O
4,6 2 ciemnozielona, czarna jednoskośny i rombowy Złożony uwodniony molibdenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
UPALIT
Al((UO2)3(PO4)2(OH)2)
3,5 3 bursztynowożółta jednoskośny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URAMFIT
(NH4)(UO2)(PO4)•3H2O
3,7 2-2,5 butelkowozielona, bladozielona tetragonalny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URANCALCARYT
Ca(UO2)3(CO3)(OH)6•3H2O
4,03 2-3 jasnożółta rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
URANINIT
(U > Th)O2
10,95 5-6 brązowa-czarna regularny  
URANMIKROLIT
(U, Ca, Ce)2(Ta, Nb)2O6(OH, F)
5,75-5,88 5,5 żółtawobrązowa, zielonkawobrązowa, czarna regularny  
URANOCIRCYT
Ba(UO2)2(PO4)2•8H2O
3,6-4,1 2-3 żółta, zielona tetragonalny Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URANOFAN
Ca(UO2)SiO3(OH)2•5H2O
3,8 2-3 żółta jednoskośny Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URANOFIBRYT
(UO2)H(AsO3)•H2O
        Prosty uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URANOPILIT
(UO2)6(OH)10(SO4)•12H2O
3,7-4 2-3 żółta jednoskośny Prosty uwodniony siarczan uranylu powstający w strefie wietrzenia złóż siarczkowych.
URANOSFERYT
(UO2)(OH)2•BiOOH
6,36 2-3 czerwonawopomarańczowa, pomarańczowożółta, złota jednoskośny Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
URANOSILIT
UO3•7SiO2
3,25   żółtawobiała rombowy Prosty krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia minerałów U4+.
URANOSPATYT
HAl(UO2)4(PO4)4•40H2O
2,5   żółta, bladozielona tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URANOSPINIT
Ca(UO2)2(AsO4)4•10H2O
3,45 2-3 żółtozielona tetragonalny  
URANOSPINIT (H)
H2(UO2AsO4)2•10H2O
3,45 2-3 cytrynowożółta, zielona tetragonalna Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URANOSPINIT (Na)
Na2(UO2AsO4)2•nH2O
3,45 2-3 żółta, bladozielona tetragonalna Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URANOTHORYT
(Th, U)SiO4
  4,5 brązowa   Odmiana thorytu.
URANOTUNGSTYT
(Fe, Ba, Pb)(UO2)2WO4(OH)4•12H2O
4,27 2 żółta, pomarańczowa, brązowawa rombowy Złożony uwodniony wolframian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
URSILIT
Ca4[(UO2)4(Si2O5)5(OH)6]•15H2O
3,18 2-3 jasnożółta   Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
UVANIT
(UO2)2(V6O17)•15H2O
    brązowożółta rombowy Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
VANDENBRANDEIT
(UO2)(OH)2•Cu(OH)2
5 3-4 ciemnozielona, czarna trójskośny Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
VANDENDRIESSCHEIT
PbU7O22•22H2O
5,5 3-4 żółta, pomarańczowa, czerwona rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+, nietrwały w warunkach powietrzno-suchych, odwadnia się, tworząc vandendriesscheit II (metavandendriesscheit PbU7O22•12H2O).
VANMEERSSCHEIT
U(UO2)3(PO4)2(OH)6•4H2O
4,67 2-3 jasnożółta rombowy Prosty uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
VANURALIT
Al(UO2)2((OH)2V2O)•11H2O
3,62 2 cytrynowożółta jednoskośny Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
VANURANYLIT
(H3O)2(UO2)2(V2O8)•43H2O
3,644 2 intensywnie żółta rombowy Złożony uwodniony wanadan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
VOCHTENIT
(Fe2+, Mg)0,5Fe3+10(UO2)(PO4)2(OH)0,5
3,65 3 brązowa   Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
VOGLIT
Ca2Cu(UO2)(CO3)4•6H2O
2,8-3,06   zielona jednoskośny Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
WALPURGIN
(BiO)4(UO2(AsO4)2)•3H2O
5,95 3,5 żółta trójskośny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
WEEKSYT
K2(UO2)2((Si2O5)3)•4H2O
4,1 miękki, kruszy się łatwiej od gipsu żółta rombowy Złożony uwodniony krzemian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
WIACZESŁAWIT
U4+(PO4)(OH)•nH2O
4,9-5,01   zielona, ciemnozielona   Prosty uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
WIDENMANNIT
Pb2(UO2)(CO3)3
6,89 2 żółta rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
WÖLSENDORFIT
2(UO2)(OH)2•PbO
6,8 5 pomarańczowoczerwona, karminowoczerwona rombowy Złożony wodorotlenek uranylu będący produktem utlenienia minerałów U4+.
WYARTYT
Ca3U4+(UO2)6((OH)18(CO3)2)•4H2O
4,69 3-4 czarna, fioletowoczarna rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
XIANGJIANGIT
(Fe, Al)((UO2)4(PO4)2(SO4)2OH)•22H2O
2,9-3,1 1-2 żółta tetragonalny (jednoskośny lub rombowy) Złożony uwodniony fosforan uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
ZELLERYT
Ca(UO2)(CO3)2•5H2O
3,2 2 żółta rombowy Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
ZEUNERYT
Cu(UO2)(AsO4)2•10-16H2O
3,2-3,6 2-2,5 zielona tetragonalny Złożony uwodniony arsenian uranylu powstający w strefie utlenienia i hydratacji minerałów U4+.
ZIPPEIT
K4(UO2)6(SO4)3(OH)10•16H2O
3,3-3,7 2 złocistożółta rombowy Prosty uwodniony siarczan uranylu powstający w strefie wietrzenia złóż siarczkowych.
ZNUCALIT
Zn12Ca(UO3)(OH)22(CO3)3•4H2O
3,01-3,1   biała, jasnożółta, zielonkawożółta   Złożony uwodniony węglan uranylu będący produktem utlenienia i karbonatyzacji minerałów U4+.
Na podstawie pracy Andrzeja Soleckiego pt. "Radioaktywność środowiska geologicznego", aneks 2 - Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego - 1997.

Errata

Powrót do działu minerały promieniotwórcze

Powrót do strony głównej Minerały