Minerały występujące w kopalni Kletno - Kopaliny

(podkreślono minerały uranu)antozonit
aramayoit
autunit
baryt
berzelianit
bismutynit
bizmut rodzimy
bohdanowiczyt
bornit
chalkopiryt
chalkozyn
chryzokola
clausthalit
cosalit
cynober
emplektyt
fourmarieryt
fluoryt
galena
grafit
gummit
hematyt
hornblenda
kalcyt
klockmanit
kwarc
limonit
malachit
martyt
markasyt
matildyt
magnetyt
metaautunit
metatorbernit
miargyryt
naumanit
pavonit
piryt
pseudomalachit
sharpit
schrockingeryt
sfaleryt
sferosyderyt
srebro rodzime
stromeyeryt
syderyt
tetraedryt
tiemannit
torbernit
umangit
uraninit
uranofan
złoto rodzime

Wydobycie uranu (w przeliczeniu na kg UO2) w kopalni Kletno - Kopaliny w latach 1948-1953
Rok 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1948 - 1953
Sztolnie nr 11-22
(wszystkie poziomy wydobywcze)
684,5 6 133,2 6 542 3 806,1 3 320,8 226,1 20 712,7

Powrót do działu minerały promieniotwórcze

Powrót do strony głównej Minerały