Jej Wysokość Fluorescencja :-)

Zawsze dla mnie tajemnicza i wciąż nie do końca poznana, nieustannie budząca żywe zainteresowanie, a nawet podziw. Fluorescencja - zjawisko bardzo efektowne, niemal magiczne, polegające na absorbcji pewnego rodzaju energii i następnie wyemitowaniu jej w postaci promieniowania widzialnego. Fluorescencję wykazują niektóre gazy, roztwory barwników organicznych oraz minerały. Panie, panowie - Jej Wysokość Fluorescencja!


Obok prezentuję fotografie dwóch okazów wydobytych z hałdy nieczynnej kopalni uranu w czeskim Zalesiu. To bliżej nieokreślone mieszaniny wtórnych minerałów uranu przypuszczalnie zawierające także autunit. Jasnozielona fluorescencja autunitu w ultrafiolecie jest jedną z najbardziej wyrazistych pośród innych minerałów wykazujących się tą cechą. Minerały obok, pokazane są w świetle dziennym, oraz dodatkowo (te po prawej stronie), "doświetlone" ultrafioletem. Zabieg ten pozwolił uniknąć efektu ciemnego obrazu ze zbyt jaskrawo zaznaczoną strefą fluorescencji który powstaje przy oświetleniu tylko ultrafioletem. Zjawisko "odkryłem" po kilku latach przechowywania w zbiorze oświetlając okazy diodami LED emitującymi bliski ultrafiolet. Ten sam efekt daje zastosowanie ultrafioletowej świetlówki. Jakkolwiek autunit (podobnie jak inne minerały uranu) występuje dość rzadko, nie można wykluczyć, że przeszukiwanie rozmaitych stanowisk z włączonym źródłem UV wykaże większą obfitość minerałów przejawiających zdolność do fluorescencji (tabela). Na pewno warto podejmować takie próby traktując je jako interesujące dopełnienie mineralnych fascynacji.


Gips z Dobrzynia nad Wisłą
50 x 20

Okaz wykazuje fluorescencję w kolorze jasnobłękitnym Fotografie udostępnił Wojciech Staszek.

To miejsce czeka na fotografie
Twoich
fluoryzujących minerałów

W internecie można znaleźć wiele bardzo efektownych fotografii fluoryzujących minerałów. Niestety o polskim jego wycinku nie sposób powiedzieć tego samego. Jeżeli uda mi się kogoś zachęcić do poszukiwań i  przyniosą one oczekiwane rezultaty, lub może ktoś ma już w swoich zbiorach fluoryzujące minerały, proszę aby zechciał udostępnić ich zdjęcia do prezentacji na tej stronie. Może wspólnie choć trochę zapełnimy tą dziurę w polskim internecie. :-)

29-04-2007 Andrzej Pełka

Powrót do działu minerały promieniotwórcze

Powrót do strony głównej Minerały